Wat is Quick Ratio?

Quick ratio, ook wel acid test ratio genoemd, is een term die je tegen kunt komen in de financiële wereld. Het is een ratio die gebruikt kan worden om de financiële gezondheid van een bedrijf te kunnen meten.

Met de quick ratio krijg je inzicht in de liquiditeit van een bedrijf. Het wordt met name gebruikt om te bekijken of een bedrijf op korte termijn aan betalingsverplichting kan voldoen.

In dit artikel gaan we dieper in op de term quick ratio, wat het precies betekent, hoe het berekend wordt en hoe het gebruikt kan worden bij het beoordelen van de financiële positie van een bedrijf.

Wat is de betekenis van Quick Ratio

De Quick Ratio is een financiële ratio die de verhouding weergeeft tussen de kortetermijnactiva die snel liquide gemaakt kunnen worden. Denk hierbij aan dingen zoals de kas, kaswaardige effecten en debiteuren. Verder worden ook de kortetermijnverplichtingen van een bedrijf weergegeven. Dit zijn de crediteuren en kortlopende leningen of schulden. Met kortlopende schulden heb ik het over belasting dat nog betaald moet worden of leveranciers die nog betaald moeten worden.

In simpele woorden: De quick ratio geeft aan hoe goed een bedrijf in staat is om aan korte termijn betalingsverplichtingen te voldoen, zonder dat er iets verkocht hoeft te worden.

Hoe kun je de Quick Ratio berekenen?

Om de Quick Ratio te berekenen heb je de volgende gegevens nodig:

  • Quick Assets (snelle activa): Dit is de kas, kaswaardige effecten en debiteuren.
  • Current Liabilities (lopende verplichtingen): Dit zijn de crediteuren en kortlopende leningen en schulden.

De formule om achter de Quick Ratio te komen is vervolgens als volgt:
Quick Ratio = Quick Assets / Current Liabilities

Voorbeeld quick ratio berekenen

Om je makkelijk te laten begrijpen wat de quick ratio is, ga ik je een voorbeeld geven. Stel dat een bedrijf €100.000 aan quick assets heeft. Dit is €40.000 in de kas, €50.000 aan kaswaardige effecten en €10.000 aan debiteuren.

Het bedrijf heeft echter ook €80.000 aan current liabilities. Dit is €60.000 aan crediteuren en €20.000 aan kortlopende schulden (belasting).

Om de quick ratio te achterhalen zal je het als volgt moeten berekenen:
Quick ratio = €100.000 / €80.000 = 1,25.

In woorden deel je dus simpel gezegd 100.000 door 80.000 en dan heb je de quick ratio van een bedrijf en dat is in dit geval 1,25. Dit geeft aan dat het bedrijf in staat is om aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen.

Hoe kun je de Quick Ratio interpreteren?

We weten dat de quick ratio aangeeft hoe een bedrijf in staat is om aan korte termijn betalingsverplichtingen te voldoen, zonder dat er voorraad of iets dergelijks verkocht hoeft te worden.

Een quick ratio die hoger dan 1 ligt, geeft aan dat het bedrijf in staat is om volledig aan alle korte termijn betalingsverplichtingen te voldoen. Er is dus meer geld in huis dan dat er aan betalingsverplichtingen is.

Heeft een bedrijf een quick ratio lager dan 1, dan zal een bedrijf mogelijk moeite hebben om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Er moet in de tussentijd nog meer geld binnenkomen voordat aan alle verplichtingen voldaan kan worden.

Voor- en nadelen van de Quick Ratio

De Quick Ratio heeft verschillende voordelen en nadelen die belangrijk zijn om te begrijpen. Ik zal deze hieronder voor je opsommen.

Voordelen

  • Alles is snel te beoordelen: De quick ratio geeft snel inzicht in de financiële positie van een bedrijf zonder afhankelijk te zijn van dingen te verkopen.
  • Focus op kernliquiditeit: De quick ratio richt zich met name op activa die snel liquide gemaakt kunnen worden. In simpele woorden geld waarover je snel kunt beschikken. De quick ratio is daarom een goede indicator van de korte termijn liquiditeit van een bedrijf.

Nadelen

  1. Voorraad telt niet mee: Bij de quick ratio wordt geen rekening gehouden met de eventuele voorraad van een bedrijf, want voor sommige bedrijven een heel groot deel kan zijn van de liquiditeitspositie.
  2. Timing van betalingen: Bij de quick ratio wordt ook geen rekening gehouden met de timing van betalingen. Dit kan een vertekend beeld geven van de liquiditeitspositie op de lange termijn.

Conclusie

De Quick Ratio is een financiële ratio die je kunt gebruiken om te beoordelen of een bedrijf op korte termijn aan betalingsverplichtingen kan voldoen zonder hiervoor afhankelijk te zijn van de verkoop van de voorraad.

De quick ratio heeft wat nadelen, maar het kan nog steeds een handige indicator zijn om te beoordelen of een bedrijf financieel gezond is. Wel moet je niet vergeten om de quick ratio ook te vergelijken met bedrijven in dezelfde sector. Je krijgt dan een beter beeld of dit ‘normaal’ is in de sector of dat het veel te laag ligt of juist heel goed.