Disclaimer

Ik ben GEEN financieel expert en geef dan ook geen financieel advies. Alle informatie is slechts mijn mening en ervaring en is alleen informatief en educatief bedoeld. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je ergens in investeert. Wijsgeld.nl is niet aansprakelijk voor geleden verliezen, risico’s of onjuistheden na het lezen van de artikelen op deze website.

Beleggen en crypto heeft risico’s. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Investeer daarom nooit met geld dat je nodig hebt. Alle acties die je aan de hand doet van het lezen van artikelen op wijsgeld.nl zijn voor je eigen rekening. Heb je behoefte aan financieel advies? Je kunt dan het best een expert contacteren die is aangesloten bij AFM.


Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.


Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoon)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.


Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Wijsgeld.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Op basis van de informatie op deze site dienen geen beslissingen te worden gebaseerd, zoals het kopen of investeren in aandelen, ETF’s, cryptomunten en dergelijke.
Wijsgeld.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de getoonde advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.


Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De (auteurs-en intellectuele)rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Wijsgeld.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Wijsgeld.nl. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het sitebeheer van Wijsgeld.nl is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.